LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ KAMU BORÇLARINA KARŞI SORUMLULUĞU

Sevgili dostlar. Bu yazımızda sizleri, yine ticari hayatın içinde önemli olduğunu düşündüğümüz bir konuda aydınlatmak istiyoruz. Ülkemizde çoğu ticari işletme günün gereklerine göre Limitet Şirket olarak kurulmaktadır. Bu sebeple birçoğumuz bu şirketlere değişik hisse oranlarında ortağız. Bu yazıyı okuyacak bir çok kişinin de aynı zamanda bu şirketlerin yetkilisi olduğunu tahmin ediyorum. Peki bu ortaklığın yükümlülüklerinden haberdar mıyız?

Limitet şirketler sermaye şirketleri olması dolayısı ile şirketin ticari hayattaki borçlarına karşı sorumluluğu istisnalar dışında vaat ettikleri  sermaye miktarı ile sınırlıdır. Şirketin Amme alacaklarına tabi borçları dışında ki borçları için  sermaye ödenmişse, sadece şirket malvarlığı ile sorumlu olacaktır. Şirkete karşı yapılan icra takibinde şirket malvarlığı ile sorumlu olacak, şirket ortağının şahsi mal varlığına karşı takip olmayacaktır.  Bu durumun Ticaret Kanunu ve diğer düzenlemelerle  istisnaları mevcuttur. Bu istisnaları bu yazımızı devlete karşı sorumluluğa ayrığımız için daha sonraki yazılarımızda aktaracağız.

Limitet şirketin Amme (Kamu ) alacaklarına karşı sorumlukları ise yukarda belirtilen durumdan farklılık gösterir. Amme alacaklarına karşı sorumluluk 6318 Sayılı kanun 35. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede şirket ortağının şirketin devlete karşı borçlarından sorumlu olmasının ön koşulu, borcun şirketten tahsilinin mümkün olmaması ya da bunun anlaşılıyor olmasıdır. Özetle devlet tarafından borçlu şirkete bu borçla ilgili icra takibi yapılmalı, takip sonuçsuz kalmalı, şirketin mal varlığının olmadığının tespit edilmiş olması gerekmektedir. Burada her ne kadar borcun şirketçe ödenmesinin anlaşılması tabiri kullanılmış olsa da sadece öngörü değil somut bir tespit gerekmektedir. Limited şirket ortağı bu durumda hisse oranına göre mesul olacaktır.

Şirket ortaklığından çıkmış olmak da bu borçtan sizi kurtarmayacaktır. Kanunda 2008 yılının Haziran ayında yapılan değişiklik sonrası şirket hissesini devir alan ve devir edenin müteselsil sorumlu olacağı düzenlenmektedir. Bu sebeple şirket ortağının döneminde doğmuş olan borçtan ortaklıktan sonrada sorumluluğu devam edecektir. Burada eski şirket ortağının sorumluluğu yine payı oranında olacaktır. Bu durum Kanunun değiştiği tarihten önceki borçları kapsamayacaktır. 

Amme alacaklarına karşı sorumluluğun başlangıcı da merak edilen hususlardan biri olarak karşımıza çıkmakta. Bir örnek soru ile bu konuya cevap verebiliriz. Örneğin bir şirkette Amme alacağının doğduğu tarihte şirket ortağı olan birisi bu borcun ödeme tarihi gelmeden ortaklığını devrederse burada mesuliyet kime ait olacaktır? 2008 yılında kanunda yapılan değişiklikle borcun doğduğu ve ödenmesi gerektiği dönemde ortak olanların birlikte mesuliyeti olacağı belirtilmektedir.

Limited şirket ticari hayatta getirdiği kolaylıklar nedeniyle tercih sebebidir. Ancak Yukarda açıkladığımız hususlar bu kolaylıkların yanında ciddi mesuliyetlerde getirdiğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple gerek ortaklık hissenizi devrederken gerekse kurulu bir şirkete ortak olurken şirketin Amme Alacakları Kanununa tabi borçlarına dikkat etmeniz gerekmekte. Aksi halde bu konuda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Verdiğimiz bilgilerin sizlere faydalı olasını umut ediyor ve daha önceki yazılarımızda aktardığımız bir hususu tekrar etmek istiyoruz.  “Söz uçar yazı kalır”  Ata sözünün hakkınızı arama konusunda size büyük kolaylıklar sağlayacağını unutmayınız. Selam ve saygılarımızla 

 


En Son Eklenenler
BİR DÖNEM MEMURİYETTE BULUNAN KİŞİNİN EMEKLİ TAZMİNATI
TÜKETİCİ HAKLARI (4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN IŞIĞINDA) YAZI DİZİSİ –2
BİR TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ NELERMİŞ? (4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN IŞIĞINDA) YAZI DİZİSİ – DİZİ 1
DİLEKÇE HAKKI
İFLASIN ERTELENMESİ
Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar