Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Değerli okurlarımız bu sayımızda sizlerle sözleşmeler konusunda bazı hususları paylaşmak istiyorum. Ticaretle uğraşan okuyucu kitlemiz dikkate alındığında zannediyorum bu bilgilerin aktarılması faydalı olacaktır.  Yapmış olduğunuz bir işte hakkınızı almanızda sözleşme önemli bir yer tutmaktadır. Edimleri tam olarak tanımlanmış ve kesin hükümler içeren bir sözleşme taraflar arasında farklı iddiaların gündeme gelmesini engelleyeceği gibi olay yargıya intikal ettiğinde sizin için önemli bir delil teşkil edecektir. Bu sebeple yapmış olduğunuz ticari iş için bir sözleşme yapmanız ve mümkünse uzman yardımı almanız önemlidir.

Sözleşmede en önemli husus yapılacak işin (ediminin) net olarak açıklanmasıdır. Sözleşme bir satım sözleşmesi ise neyin satıldığı adedi teslimatın nasıl yapılacağı satılan şeyin teknik özellikleri ayrıntısı ile yer almalıdır. Yada bir imalata ilişkin ise bu imalatla ilgili tüm ayrıntılar yazılmalıdır. Yapılacak iş bir hizmetin sunulması ise bu sefer bu hizmetin ayrıntıları detayları ile sözleşmede yer almalıdır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Hukukumuzda da bir çok sözleşme türü yer almaktadır. Sözleşmenin türü ne olursa olsun öncelikli husus sözleşmenin neyi içerdiğinin ayrıntısı ile yazılmasıdır. Örneğin siz bir sözleşmenin tarafı olarak  bir tüccardan elma almak istediniz ve elmanın Amasya elması olmasını talep ettiniz ancak bunu sözleşmede yazmadınız ve sadece elmadan bahsediliyor. Karşı taraf size farklı bir ilden elma getirdi. Siz burada ben Amasya elması istemiştim deseniz bile bunu ispat etmeniz zor olacaktır ve karşı taraf bu elmaları teslim etmekle borcunu ifa etmiş sayılacak ve siz para ödemek zorunda kalacaksınız.  Anlaşılır olsun diye verdiğimiz bu basit elma örneğinin yerinde bir makineniz için gerekli yedek parça yada ciddi bir yatırım yaptığınız ve üretimde kullanacağınız pahalı bir malzemede olabilir. Bu sebeple isteklerinize tüm ayrıntıları ile sözleşmede yer vermeniz menfaatinize olacaktır.

Sözleşmede yer alması gereken bir başka husus da ödemedir. Şayet bir tarafın edimine karşılık para tahsili söz konusu olacaksa bu ödemenin hangi tarihte ve nasıl ödeneceği ödememe durumunda faiz oranın ne olacağı muhakkak yer almalıdır. Bu size yerine getirdiğiniz edim karşılığını zamanında alma hakkı sağlayacağı gibi gecikme durumunda isteye bileceğiniz faizinde tartışmalı olmasını engelleyecektir.

Sözleşmede önemli hususlardan biri de taraflar ve bu tarafların sözleşme yapma ehliyetinin olup olmadığı hususudur.   Sözleşmeyi yaparken karşıdaki kişinin sözleşme yapmak istediğiniz şirketi temsil yetkisi olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır. Şayet sözleşmeyi yaptığınız kişi şirketi temsile yetkili değil ise şirkete karşı hak talebinde sıkıntı yaşayacağınız açıktır. Aslında bu sadece sözleşmelerde değil çek, senet gibi kıymetli evrakları alırken de dikkat edilmesi gereken bir durumdur.  Bu duruma dikkat etmemeniz alacağınızı tahsil edememe sonucunu doğurabilir. Ticari nezaket içinde karşınızdaki kişiden bu sözleşmeyi yapma ehliyetine sahip olduğuna dair resmi evrak talep ediniz.

Sözleşmelerde başta süreler olmak üzere her madde kesin olmalı muallak ifadeler kullanılmamalıdır. Yine sözleşme konusunda uyuşmazlık çıkması durumunda çözüm yerinin hangi mahkemeler olduğu açıkça belirtilmelidir.

Bahsi geçen hususların her hangi birinin yer almaması bir sözleşmeyi geçersiz kılmayacaktır. Eksiklikler kanun hükümleri çerçevesinde çözülecektir. Ancak bu durum sizin sözleşmeden beklediğiniz kazanımlarınızı alamamanıza sebep olabilir. Bu sebeple sözleşmenin her maddesi önemlidir.  İstediğiniz her maddeyi kamu düzeni ve ahlaka aykırı olmadığı sürece sözleşmelere ekleyebilirsiniz. 

 Yine dikkat dilmesi gereken bir başka husus da sözleşmelerdeki şekil şartıdır. Bazı sözleşmelerin belirli şekilde yapılması gerekir. Kanunların açıkça resmi şekle bağladığı bir sözleşmeyi bu şekle uygun yapmazsanız talep hakkınızı kaybedebilirsiniz.  Bunun en öneli örneği tapu dairesi ve noterde yapılması gereken işlemlerdir.

Yukarıda temel hatları ile sözleşmelerde dikkat etmeniz gereken hususlara değinmeye çalıştık. Sözleşme konusu elbette ki çok daha derin ve karmaşıktır.  Ama hiç değilse bu temel bilgiler size ticari hayatınızda büyük kolaylık sağlayacaktır. Yapacağınız sağlıklı bir sözleşme ilerde zarara uğramanızı engelleyen en önemli 


En Son Eklenenler
BİR DÖNEM MEMURİYETTE BULUNAN KİŞİNİN EMEKLİ TAZMİNATI
TÜKETİCİ HAKLARI (4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN IŞIĞINDA) YAZI DİZİSİ –2
BİR TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ NELERMİŞ? (4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN IŞIĞINDA) YAZI DİZİSİ – DİZİ 1
DİLEKÇE HAKKI
İFLASIN ERTELENMESİ
Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar